Lamkin WinhaWille on poistunut käytöstä 15.1.2018.

Uusi opintohallinnonjärjestelmä on Peppi

Lisätietoja järjestelmäuudistuksesta osoitteessa:
https://lamkfi.sharepoint.com/sites/intranet/pages/peppi-opiskelijantyopoyta.aspx (Lamkin sisäinen linkki)